Ieder jaar bevallen twee miljoen meisjes in ontwikkelingslanden van hun eerste kind als ze nog geen 15 jaar oud zijn. Stoppen met school en trouwen is vaak de enige optie: weg is hun jeugd én toekomst!

 

Jonge moeders 

Guatemala is een prachtig land om in te fietsen, maar hulp is hard nodig: ruim zestig procent leeft in armoede. Armoede en een cultuur waarbij vrouwen en meisjes als minderwaardig worden gezien, dragen ertoe bij dat seksueel geweld veel voorkomt in Guatemala, met name in de inheemse gemeenschappen. Ruim 50 procent van de meisjes in inheemse gemeenschappen heeft voor haar twintigste een kind. Zwangerschap en bevalling op een te jonge leeftijd brengen enorme gezondheidsrisico’s met zich mee. Maar een zwangerschap is niet alleen een probleem voor hun gezondheid, meisjes worden hierdoor ook belemmerd in hun puberteit en hun kans op ontwikkeling. Jonge moeders stoppen vaak met school waardoor ze weinig kans maken op een betaalde baan. En zonder betaald werk, kunnen zij de armoedespiraal niet doorbreken.

 

Meer perspectief

Door een deelnemer van Cycle for Plan te steunen, kan Plan International Nederland werken aan een betere toekomst voor meisjes en jonge vrouwen. Dit doet plan door onder andere trainingen en voorlichtingscampagnes te geven over seksualiteit, anticonceptie en de gevolgen van een zwangerschap, zodat jongeren baas worden over hun eigen lichaam en toekomst. Plan roept overheden ook op om seksuele voorlichting en gezondheidsdiensten voor jongeren op dit gebied makkelijk toegankelijk te maken.

Omdat onderwijs essentieel is, voert Plan ook opleidings- en werkgelegenheidsprogramma’s uit in het kader van Youth Economic Empowerment (YEE). Zo voorkomen we dat werkloze jongeren gevangen blijven zitten in een uitzichtloze toekomst. Jonge vrouwen krijgen met deze programma’s de kans hun opleiding af te maken en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Door deze combinatie zullen er minder tienerzwangerschappen voorkomen, zullen meisjes kunnen ontsnappen aan de armoedespiraal en zullen jongeren beter in staat zijn een gezonde relatie met elkaar op te bouwen.

Lees meer over tienerzwangerschappen en de manieren waarop Plan hiertegen strijdt of ga naar onze pagina over jongeren en werk.

Delen