26 maart 2021

In 2019 en 2020 fietsten de deelnemers van Cycle for Plan samen door Guatemala. Een onvergetelijke ervaring waarbij ze honderden kilometers door de ruige Guatemalaanse natuur aflegden. Hierbij haalden ze het prachtige totaalbedrag op van 199.909 euro met als doel: bijdragen aan een beter leven voor jongeren in Guatemala! Bedankt voor alle donaties! Ze hebben een groot verschil gemaakt en daar vertellen we u graag meer over.

Hoe zat het ook alweer?

Armoede is een van de belangrijkste oorzaken van tienerzwangerschappen. Guatemala heeft een hele jonge bevolking. De werkloosheid onder jongeren is enorm. Het gebrek aan opleidingsmogelijkheden leidt tot weinig toekomstperspectief en het lukt jongeren nauwelijks om op eigen benen te staan. Bovendien krijgen meisjes en jonge vrouwen niet dezelfde kansen en rechten als jongens. Zo vinden ouders het bijvoorbeeld vaak niet nodig dat ze naar school blijven gaan. Meisjes en jonge vrouwen blijven hierdoor economisch afhankelijk en ze lopen meer gevaar om het slachtoffer te worden van tienerzwangerschappen, uitbuiting en uithuwelijking.

Project Route for Youth Economic Empowerment

We zijn in april 2019 van start gegaan met het project Route for Youth Economic Empowerment. Het doel is om kwetsbare jongeren (grotendeels meiden) tussen de 18 en 24 jaar te ondersteunen. Door het ontwikkelen en verbeteren van hun vaardigheden kunnen zij hun kans op een baan vergroten,  hun inkomen verhogen en de levensomstandigheden van henzelf en van hun (toekomstige) gezin verbeteren. Voor de meiden betekent het een kans om economisch onafhankelijk te worden, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor tienerzwangerschappen.

Coronacrisis in Guatemala

In 2020 werd Guatemala niet alleen hard getroffen door de corona-uitbraak maar ook door twee tyfoons, die veel schade hebben aangericht. Toch hebben we ondanks alle beperkingen mooie online activiteiten kunnen organiseren. Ook krijgen jongeren en hun families in de community’s ondersteuning van Plan International, zoals voedselpakketten, hygiënekits en schoolmaterialen. De Plan-medewerkers houden telefonisch contact met de jongeren van de Entrepreneurship en Employability Clubs, die deel uitmaken van het project Route for Youth Economic Empowerment. Zo werken we samen met de jongeren om hun ideeën verder uit te werken in businessplannen en om te zetten in werkgelegenheidskansen.

Succesvolle pilot met e-learning

In juni 2020 zijn we van start gegaan met een e-learningpilot om de lessen op afstand te geven. De inhoud van de trainingen is aangepast naar digitale versies en Plan International heeft ervoor gezorgd dat de deelnemende jongeren internettegoed kregen. Zo konden zij de trainingen ondanks de coronabeperkingen online volgen op hun laptops, smartphones of tablets. In oktober vond de evaluatie van de pilot plaats met hoopgevende resultaten:

  • Lessen werden via Whatsapp gegeven.
  • Papieren leerboeken werden omgezet naar pdf-versies en vertaald in de eigen taal.
  • Video’s, audiobestanden en sms-berichten werden ontwikkeld voor instructies.
  • Digitale platformen zoals Zoom, Messenger en Teams werden ingezet voor de communicatie tussen Plan-medewerkers en jongeren.

Het mooie resultaat van de pilot zorgde ervoor dat we in november 2020 de e-learning konden aanbieden aan alle nieuwe en bestaande deelnemers!

Hoopgevende resultaten

Ondanks de grote tegenslagen die we hebben gehad tijdens het project, hebben we mede dankzij uw bijdrage hoopgevende resultaten bereikt!

  1. De doelstelling is om 500 jongeren – waarvan 60 procent vrouwen – te trainen in ondernemersvaardigheden om hun eigen inkomen te kunnen verdienen. Op dit moment hebben we in totaal 319 jongeren getraind, waarvan 271 jongeren (70 procent vrouwen) hebben deelgenomen aan Entrepreneurship Clubs en 48 jongeren via e-learning.
  2. De doelstelling is om 50 jongeren – waarvan 60 procent vrouwen – levensvaardigheden en technische opleidingen te bieden zodat ze een grotere kans op werk hebben. Jongeren leren vaardigheden om meer zelfvertrouwen te krijgen, in teams te werken, om te gaan met conflicten en besluiten te nemen. Ook leren ze over het belang van gendergelijkheid. In totaal hebben 25 jongeren deelgenomen aan de Employability Clubs.
  3. De doelstelling om 15 lokale leiders van de gemeenschappen te trainen zodat zij jongeren kunnen steunen en zich inzetten voor gendergelijkheid is ruimschoots behaald. Er zijn nu al 38 leiders getraind en betrokken bij het project!
  4. In totaal hebben 242 mensen (196 vrouwen en 46 mannen, zowel ouders als andere communityleden) deelgenomen aan onze workshops, waar ook gendergelijkheid een belangrijk onderwerp was.

Dankzij alle activiteiten en uw bijdrage hebben de eerste 7 jongeren nu een baan gevonden bij de gemeente, het ministerie van onderwijs, in de retail en bij een consultancybedrijf.

We blijven ons inzetten

Het Route For Youth Economic Empowerment-project loopt nog tot april 2022 zodat we al onze doelstellingen kunnen behalen. Gelukkig zien we al prachtige resultaten in de community’s. We hebben veel jongeren, met name jonge vrouwen, kunnen ondersteunen met vaardigheden en trainingen om hun kans op een baan te vergroten en hun inkomen te verhogen. Plan International blijft zich in Guatemala inzetten om de levensomstandigheden van de jongeren en hun families te verbeteren. Juist door de coronacrisis is dit nu extra hard nodig.

Samen kunnen we nog meer jongeren een betere toekomst geven! Helpt u mee? Doneer eenmalig 5 euro!

 

 

Delen