14 december 2018

Ik maak me zorgen over vriendinnen die stoppen met school

 Timotea is 14 jaar en ze is de oudste van zes kinderen. Ze woont in een Maya dorp in Guatemala en spreekt haar eigen taal, Achí.

Haar dorp ligt 15 km van de stad. Het is niet gemakkelijk om daar te komen omdat de weg slecht begaanbaar is.

Haar vader is drie jaar naar school geweest en haar moeder maar één jaar. Haar vader is boer en werkt vaak ergens anders om meer geld te kunnen verdienen. Haar moeder heeft een klein verkoopbedrijfje en kan ook bijdragen aan het inkomen. Toch is het inkomen te weinig om de studie van Timotea te betalen.

“Mijn ouders werken hard, daarom help ik mee in het huishouden en in het bedrijf van mijn moeder. In de vakantie ga ik met mijn tante naar de stad om daar te werken,” legt Timotea uit.

“De school is best ver. Ik moet een uur lopen naar school en soms is het wel lastig om op tijd te komen en om na school huiswerk maken met vriendinnen.”

De meeste meisjes uit het dorp hebben hetzelfde probleem en veel stoppen met school, omdat hun ouders vinden dat een opleiding voor meisjes minder belangrijk is. Ze willen dat hun dochter jong trouwt zodat ze een kind minder hebben om voor te zorgen.

Timotea doet mee aan beurzenprogramma van Plan International. Met dit programma kunnen honderden meisjes wel een opleiding volgen. Timotea heeft net de brugklas gedaan en kan nu haar droom waarmaken en het voortgezet onderwijs afmaken. Ze wil accountant worden.

“Ik kan nu schoolspullen, een uniform en schoenen kopen. Ik heb ook geleerd wat mijn rechten zijn. Nu kan ik doorleren en gaan werken. Dan kan ik straks ook mijn broertjes en zusjes helpen om hun studie af te maken,” vertelt Timotea gelukkig.

“Ondanks onze armoede krijg ik de kans om mijn dromen waar te maken. Ik maak me zorgen om mijn vriendinnen die moeten stoppen met school, omdat er te weinig geld is of omdat ze niet gesteund worden door hun ouders. Ik vertel ze altijd ze weer naar school moeten gaan zodat ze een betere toekomst hebben.”

Slechts 62 procent van de meisjes en 68 procent van de jongens gaat naar het voortgezet onderwijs

Meisjes die het voortgezet onderwijs afronden zijn later beter in staat om beslissingen te nemen met betrekking tot hun gezin en gezondheidszorg. Ze zijn minder vaak slachtoffer van huiselijk geweld en zijn psychisch sterker. Ook krijgen ze later gezondere kinderen die minder vaak ondervoed zijn en die vaker naar school gaan. Ten slotte zorgt beter onderwijs voor meisjes ervoor dat zij volledig deelnemen aan de samenleving en actieve leden zijn van hun community.

Plan zorgt ervoor dat meer kinderen – vooral meisjes uit inheemse gemeenschappen – naar school gaan. Steeds meer scholen geven les in twee talen. Leerkrachten volgen trainingen hiervoor en er worden tweetalige leermiddelen ontwikkeld in K’iche en Spaans. Plan helpt ook met de bouw en renovatie van klaslokalen. Met hulp van Plan schaffen scholen boeken en materialen aan.

 

 

 

 

 

Delen