Fietsen voor een betere toekomst!

Update:

Vanwege Covid is deze reis helaas uitgesteld. Een nieuwe datum is nog lastig te noemen, maar dat er een nieuwe datum komt is zeker! Het geld dat is/wordt ingezameld gaat nog steeds naar het goede doel. Vanwege Covid veranderen de projecten daar ook. Er is onderwijs op afstand, er is voor gezorgd dat iedereen een internet abonnement heeft zodat via Zoom lessen kunnen worden gegeven. Er ligt nu nog meer aandacht op WASH (WAter, Sanitair & Hygiëne) zodat de verspreiding van Covid (en andere ziekten) kan worden tegengegaan.

Het geld komt dus nog goed, misschien wel beter, van pas! 

 

English below

Help mee aan een betere toekomst voor de vrouwen in Guatemala!

Wat goed dat je op mijn pagina kijkt! Dat is al de eerste stap 😉. Mijn naam is Roos. Ik ben een 31 jarige operatieassistent. En ik ben gek op reizen! Liefst zo ver mogelijk, nieuwe culturen en landschappen ontdekken. Maar hoe gaaf is het als ik mijn liefde voor reizen kan combineren met iets goeds doen voor een ander? Met dat in gedachten ben ik terecht gekomen bij Plan International. Zij organiseren onder andere fietstochten waarbij de deelnemers geld ophalen voor de projecten die Plan in verschillende landen heeft. En mijn reis gaat naar.... Guatemala! 🇬🇹 

Waarvoor is er hulp nodig?

Een goede toekomst met keuzemogelijkheden is voor de meesten van ons een gegeven. Dat is helaas niet overal het geval. In Guatemala leeft 60% van de bevolking in armoede. Voor jonge vrouwen is het nog lastiger om hieraan te ontsnappen. Door regelmatig voorkomend seksueel geweld en zwangerschappen op een jonge leeftijd moeten veel meisjes stoppen met school, en zo een kans op een goede opleiding en toekomst opgeven.

Wat ga ik doen?

In maart 2021 ga ik 420 kilometer door het mooie Guatemala fietsen om sponsorgeld op te halen en zo hopelijk te kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor deze vrouwen. Plan Internationaal ondersteunt de lokale vrouwen en meisjes met onderwijs, gezondheidszorg en  seksuele voorlichting en trainingen. Hierdoor willen zij meisjes en vrouwen meer kansen geven op een baan, stabiliteit, veiligheid, gezondheid en een mooier toekomstperspectief.

In Guatemala zal ik meerdere projecten van Plan bezoeken, zodat ik first-hand kan zien waar en bij wie het geld terechtkomt.

Om mee te kunnen doen aan dit geweldige avontuur en mooie doel zal ik heeeel veel moeten trainen 🚴‍♀️ 😅, maar ook 4.000 euro aan sponsorgeld 💰 moeten ophalen. Dit is naast de onkosten van de reis zelf uiteraard, en gaat volledig naar de projecten daar.

Graag nodig ik jullie uit om mee te helpen dit doel te verwezenlijken door een sponsorbijdrage te leveren.
De vrouwen van Guatemala en ik zijn jullie eeuwig dankbaar! 🙏🙏🙏

Op de website van Plan Internationaal (www.planinternational.nl) is meer informatie te vinden over de projecten die zij uitvoeren.

English:

Help make a better future for women in Guatemala!

Awesome you're visiting my site! That's the first step 😉. My name is Roos. I am a 30 year old Surgical nurse. And I looove to travel! Preferably far away, with new cultures and nature to explore. But, how cool is it to be able to combine my love for travel with doing something for someone else? With that in mind I found out about Plan International. Plan, amongst other thing, organises bicycle tours in different countries. The participants raise money for the projects Plan has in those countries. And my destination is..... Guatemala! 🇬🇹

Why is help needed?

A bright future with options and possibilities is a given for a lot of us. Unfortunately there are also a lot of people who do not have those opportunities. Over 60% of people in Guatemala are living in poverty. Escaping this is especially difficult for young women. Because of a culture of sexual abuse and a lot of teenage pregnancies many young girls are forced to quit school, and subsequently give up on a good education and future. 

What am I going to do?

March 2021 I will be joining Plan International in beautiful Guatemala, and ride about 420km on my bicycle, trying my best to get sponsor money to help give these women a better future. Plan International is supporting local girls and women with offering education, healthcare, sex education and more. With that help they are trying to give these women a better shot at a good job, stability, security, safety, health and a brighter future!

When in Guatemala I will be visiting a few of these projects, so I get to see first-hand where the money ends up.

To be able to participate in this grand adventure and great cause I will have tot do a looooot of training 🚴‍♀️ 😅, but also accumulate 4.000 euros 💰 in sponsor money. All the travel expenses, stays, bikes, tours and everything I will pay myself obviously! So all the money (4.000 euros) goes directly to the projects.

I thank you all to help me reach my goal by donating some money.
The women in Guatemala and myself are forever grateful!! 🙏🙏🙏

For more information you can visit the Plan International website: www.planinternational.nl

 

Laatste donaties

€ 25
13-01-2021 | 15:26

Donna

Bekijk alle
Delen