Naomi cycles for girls' education in Guatemala

English translation can be find at: blog/nieuws/news or below

Hola,

Naomi hier! Ik ben een 20-jarige student, hopelijk toekomstig leerkracht, met een passie voor het onderwijs, reizen en mensenrechten. En wat heb ik geluk dat ik in Nederland ben geboren en de kans heb om te studeren en te reizen! Helaas is dit niet overal het geval...

Ik heb altijd willen helpen met het verbeteren van mensenrechten over de hele wereld. Daar hoop ik nu een kleine bijdrage aan te leveren via Cycle for Plan. Als ik minimaal 4000 euro bij elkaar heb verzameld aan donaties voor Plan International, ga ik in maart 2021 naar Guatemala (als corona het toelaat) om 420 kilometer te fietsen in 7 dagen. En als ik daar toch ben, wil ik graag ook nog wat vrijwilligerswerk doen in het onderwijs.

Die 4000 euro gaat geheel naar Plan International! Mijn verblijf, fiets, eten, vluchten etc. betaal ik zelf.

Guatemala is een prachtig land om te fietsen, maar hulp is er hard nodig: ruim 60% van de bevolking is arm, en seksueel geweld is er aan de orde van de dag. Veel meisjes van mijn leeftijd hebben daardoor al één of meerdere kinderen om voor te zorgen. Jonge moeders stoppen vaak met school, als ze überhaupt al naar school mochten, en blijven daardoor hangen in een bestaan van armoede en misbruik.

Plan International zal met de donaties onder andere trainingen en voorlichtingen organiseren over seksualiteit, anticonceptie en de gevolgen van een zwangerschap, zodat meisjes en jonge vrouwen baas worden over hun eigen lichaam en toekomst. Ook krijgen ze de kans om een opleiding af te maken, zodat ze makkelijker betaald werk kunnen vinden. 

Ik wil me graag inzetten om meisjes in Guatemala een betere toekomst te geven. Help jij mee? Doneer dan nu een mooi bedrag! Gun ze de kansen die voor jou misschien wel vanzelfsprekend zijn...

Enorm bedankt voor het lezen en ik houd je op de hoogte van mijn plannen!

Als je meer wilt weten over wat Plan International allemaal doet, kijk dan op: https://www.planinternational.nl/

Of bekijk deze video: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZZeE7C7uM

Sharing is caring!!

Lieve groetjes,

Naomi Meshulam

Cycle for Plan Guatemala

English translation:

Hola,

Naomi here! I am a 20-year old student, hopefully a future teacher, with a passion for education, traveling and human rights. And how lucky I am to have been born in the Netherlands, and have the chance to travel and get a good education! Unfortunately that is not the case everywhere...

I have always wanted to improve human rights all over the world. Right now I am hoping to contribute to that through Cycle for Plan. If I collect at least 4000 euros of donations for Plan International, I will go to Guatemala in March 2021 (if Corona lets me) to cycle 420 km in 7 days. While I am there I also want to do some volunteering work in the field of education.

Those 4000 euros will fully go to Plan International! I myself will pay for my flights, food, housing, bike etc.

Guatemala is a beautiful country to ride the bike, but help is very much needed: over 60% of the population are poor, and sexual violence is very common. Many girls in indigenous communities have one or more children to care for before they are my age. Young mothers often quit school, if they were allowed to go to school in the first place, and thus remain in an environment of poverty and abuse.

Plan International will use the donations for training, education and raising awareness for sexuality, anticonception and the consequences of pregnancy, so that girls and young women get in control of their own body and future. They will also get the opportunity to finish a study, in order to find paid work more easily.

I want to do my best to give girls in Guatemala a better future. Will you help? Then donate a nice amount now! Grant them the opportunities that may be obvious and normal to you...

Thank you so much for reading this and I will keep you up-to-date about my plans!

If you would like to know more about what Plan International does, look here: https://www.planinternational.nl/

Or watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZZeE7C7uM

Sharing is caring!!!

Only love,

Naomi Meshulam

Cycle for Plan Guatemala

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Laatste blogs

Bekijk alle
18 augustus 2020 English translation of my motivation English translation: Hola, Naomi here! I am a 20-year old student, hopefully a future teacher, with a passion for education, traveling and human rights. And how lucky I am to have been born in the Netherlands, and have the chance to travel and get a good education! Unfortunately that is not the case everywhere... I have always wanted to improve human rights all over the world. Right now I am hoping to contribute to that through Cycle for Plan. If I collect at least 4000 euros of donations for Plan International, I will go to Guatemala in March 2021 (if Corona lets me). Those 4000 euros will fully go to Plan International! I myself will pay for my flights, food, housing, bike etc. In Guatemala I will cycle 420 kilometers in 7 days. Guatemala is a beautiful country to ride the bike, but help is very much needed: over 60% of the population live in poverty. Sexual abuse is very common. More than 50% of the girls in indigenous communities have children before they are twenty. Young mothers often quit school, if they were allowed to go to school in the first place, and thus stay poor. Plan International will use the donations for training, education and raising awareness for sexuality, anticonception and the consequences of pregnancy, so that girls and young women get in control of their own body and future. They will also get the opportunity to finish a study, in order to find paid work more easily. I want to do my best to give girls in Guatemala a better future. Will you help? Then donate a nice amount now! Grant them the opportunities that may be obvious and normal to you... Thank you so much for reading this and I will keep you up-to-date about my plans! If you would like to know more about what Plan International does, look here: https://www.planinternational.nl/ Or watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZZeE7C7uM Sharing is caring!!! Only love, Naomi Meshulam Cycle for Plan Guatemala
Lees meer

Laatste donaties

€ 23
21-10-2020 | 11:45

Verzameldonatie van @Naomicyclesforplan (insta)

Dankzij verschillende lieve mensen heb ik dit bedrag kunnen doneren. Een bedankje naar de mensen die sokken hebben gekocht of een shirtje die daarmee deze actie hebben gesteund <3! Alle kleine beetjes helpen en samen komen we er wel :-). Het blijft een enorm belangrijk project! Deze jongeren hebben hulp nodig, ze verdienen onderwijs, ze verdienen een goede toekomst. Help jij mee?
Lees meer
Bekijk alle
Delen