Cycle for Female Economic Empowerment

Cycle for Plan is een fondsenwervende fietsreis voor de nonprofit Plan International. Van 12 t/m 22 februari ga ik 400 km en 7000 hoogte meters fietsen in Guatamala. Deze fietsreis steunt een project die de hoge jeugd werkeloosheid aanpakt in de regio Carcha, zodat ook meisjes vrijheid zullen hebben over hun verdienste en toekomst. Ik doe mee aan Cycle for Plan omdat ik heel graag mensen in ontwikkelingslanden wil helpen en wil vechten voor gelijke rechten. Werkeloosheid is verweven in hetzelfde cyclus dat kindhuwelijken in stand houd. Met de vele programma's van Plan word er een groot verschil gemaakt in de levens van heel veel mensen en hier wil ik aan bijdragen. 

Cycle for Plan is a fundraising bike trip for the nonprofit Plan International. From 12 till 22 February I am going to bike 400 km and 7000 altimeters in Guatamala. This bike trip supports a project that tackles the high youth unemployment in the region Carcha, so that also girls will have freedom over their own earnings and future. I am participating in Cycle for Plan because I want to help people in developmental countries and I want to fight for equal rights. Unemployement is entangled in the same cycle that maintains childmarriage. With the many projects that Plan has a large difference is made in the lives of many people and I would like to contribute to this.

Laatste donaties

€ 400
04-02-2020 | 16:35

Accenture Foundation

Bekijk alle
Delen