Ellen fietst tegen extreme armoede voor de meisjes in Guatemala

Ellen Rankenberg

Nog te gaan

Qr
van totaal € 4.000 (20%)

(English translation at the bottom of the page)

Hoi! Stel je voor dat je als jong meisje van bijvoorbeeld rond de 10 jaar al vrijwel geen toekomstmogelijkheden hebt, bijna niet voor te stellen toch?

En toch is het in Guatemala nog heel vaak de realiteit. In Guatemala is 65% van de bevolking onder de 29 jaar, daarvan gaan maar 55% naar de middelbare school en 1/3 ervan is meisje. Er is veel armoede in Guatemala. Veel meisjes worden verplicht om op jonge leeftijd te trouwen en kinderen te krijgen door hun ouders omdat die heel arm zijn en zo een kind minder hebben om voor te zorgen. Als de meisjes verplicht trouwen en kinderen krijgen hebben ze vrijwel geen toekomstmogelijkheden meer, vaak veel armoede volgt dan. School en later goed werk is de oplossing, dan zijn de meisjes ook beter beschermd tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. De meisjes willen ook graag naar school en betere toekomstmogelijkheden krijgen. Gelukkig mag ik Plan International Nederland helpen om een deel van de fonds voor onder andere hun opleidingen en voorlichtingen tegen tienerzwangerschappen en kindhuwelijken op te halen door middel van donaties. 

Het minimale donatiebedrag dat ik mag gaan binnen halen is 4000 euro. Daarnaast ga ik in Guatemala een sportieve uitdaging aan om 420 km te fietsen over hoge bergen en moeilijke wegen, door mooie natuur en ontmoet ik daar de lieve kansarme meisjes en soms ook kansarme jongens waar het donatiegeld naar toe gaat. 

Mijn hart gaat uit naar deze lieve kansarme jongeren, vooral kansarme meisjes en ik ben blij dat ik deze uitdaging aan kan gaan, want ik gun ze de kans om uit hele erge armoede te komen en in vrijheid te mogen leven. Zelf heb ik ook al een donatie gedaan, doneer jij ook een mooi bedrag? 

Op mijn nieuwspagina plaats ik updates over welke donatieactiviteit ik ga organiseren of heb georganiseerd of doorlopende donatieactiviteit. 

Deel mijn actiepagina gerust met je vrienden, familie en je netwerk. 

Van de 4000 euro donatiegeld gaat:

1. 1000 euro naar mijn toekomstige "sponsorkind" in Guatemala, die ik daar ook zal ontmoeten en naar het gemeenschap waarin het "sponsorkind" leeft.

2.  de overige 3000 euro gaat naar alle Plan Nederland projecten in Guatemala.

3.  de kosten van de reis en het verblijf zitten niet bij het donatiegeld in meegerekend, die betaal ik zelf.

4.  dus 89% van het donatiebedrag wordt besteed aan de doelstelling, 8% wordt besteed aan fondsenwerving en 3% ervan wordt besteed aan beheer en administratie. 

5.  als ik het streefbedrag van 4000 euro niet haal, gaat het geld gelukkig wel naar de kansarme kinderen in Guatemala, maar dan gaat voor mij de reis helaas niet door. 

Heel veel bedankt namens de meisjes uit Guatemala

Liefs, Ellen 

 

Hi! Imagine that as a young girl of around 10 years old you have almost no future prospects, almost impossible to imagine right? 

And yet it is still very often the reality in Guatemala. In Guatemala, 65% of the population is under 29 years old, of which only 55% go to secondary school and 1/3 of them are girls. There is a lot of poverty in Guatemala. Many girls are forced, to marry at an early age and have childeren, by their parents because they are very poor and have one less child to care for. If the girls are forced to marry and have childeren, they have no future prospects, often a lot of poverty follows. School and later good work is the solution, then the girls are also better protected against childmarriages and teenagepregnancies. The girls also want to go to school and get better prospects. Fortunately, I can help Plan Internation Netherlands to raise part of the fund for their training and and information against teenagepregnancy and childmarriages, through donations. 

The minimum donation amount that I am allowed to raise is 4000 euros. And in addition, I take up a sportier challenge in Guatemala to cycle 420 kilometers over high mountains and difficult roads, through beautifull nature and I also meet the dear underprivileged girls and sometimes underprivileged boys, where the donationmoney goes. 

My heart goes out to these lovely underprivileged young people, especially underprivileged girls and I am happy that I can take up this challenge, because I give them the opportunity to get out of very extreme poverty and to live in freedom. I have allready made a donation myself, do you also donate a nice amount? 

On my newspage I post updates about which donationactivity I am going to organize or have organized, or ongoing donation activity. 

Feel free to share my promotionpage with your friends, family and network. 

Of the 4000 euros donationmoney: 

1.  1000 euros goes to my future "sponsorchild" in Guatemala, whom I will also meet there and to the community in which the "sponsorchild" lives. 

2.  the remaining 3000 euros goes to all Plan Netherlands projects in Guatemala. 

3.   the costs of the trip and the stay are not included in the donation amount, which I pay myself. 

4.   thus 89% of the donation amount is spent on the objective, 8% is spent on fundraising and 3% of it is spent on management and administration. 

5.   if I don,t reach the target amount of 4000 euros, luckily the money will go to the underprivileged childeren in Guatemala, but unfortunately the trip will not go ahead for me. 

Thank you very much on behalf of the girls from Guatemala

Love, Ellen 

 

 

 

Breng deze actie extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken voor deze actie dus ook vrienden, familie, collega’s, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
€ 25 06-08-2020 | 14:09 Giften van klanten salon
€ 190,30 07-07-2020 | 16:14
€ 30 20-06-2020 | 23:43 Ik heb benefiet diner gehad was heel lekker
€ 20 15-06-2020 | 20:02 Donatie van klanten bij Betsy Balance&Beauty
€ 25 11-06-2020 | 12:50 Donatie van klanten die bij Betsy Balance&Beauty zijn geweest.
Bekijk alle

Vijfde fietsweek

10-06-2020 | 12:49 Vijfde fietsweek Vorige week was ik heel moe van het fietsen, maar om er aan te wennen ben ik wel door blijven fietsen. Vorige week fietste ik 2 keer, de eerste fietsdag fietste ik ongeveer dertig km door natuur waar ik al eens eerder door heen had gefietst, ik probeerde echt lekker op snelheid te fietsen. Was een goeie training. De tweede fietsdag fietste ik weer door dezelfde natuur en zelfde route als de eerste fietstraining van vorige week, ik had toen niet alleen van de natuur en het fietsen genoten, maar ik had ook heerlijk een chocoladereep meegenomen en op een windstil plekje in de natuur lekker opgegeten. Normaal gesproken eet ik altijd super gezond, alleen heel soms geniet ik van een minder gezonde tussendoortje. En dat maakte het fietsen ook extra leuk dat ik me dat kon veroorloven om er van te kunnen genieten. Verder had ik veel op snelheid gefietst en had ik dezelfde afstand later weer terug gefietst, intotaal had ik de tweede fietsdag ruim 60 km gefietst. In de pauze van deze fietsdag had ik heel gezond gegeten en gedronken maar ook een wat minder gezonde tussendoortje gegeten, heerlijk patat omdat het een keertje kon. Voor de grap heb ik alleen foto,s van mijn minder gezonde tussendoortjes, maar eigenlijk eet ik altijd heel gezond.     
Lees meer