Fietsen voor een kansrijke toekomst

Carola Suijs
Qr
van totaal € 4.000 (14%)

Please see below for English

Meisjes over de hele wereld verdienen het om kind te zijn, zichzelf te ontwikkelen en om een zelfstandige vrouw te worden. Daarom ga ik fietsen om geld in te zamelen om mee te helpen om dit ook voor de meisjes in Guatemala mogelijk te maken.

Aangezien ruim 60% van de inwoners van Guatemala onder de armoede grens leven en vrouwen in de maatschappij nog altijd minderwaardig zijn, zijn de kansen voor meisjes erg beperkt. Er zijn veel tiener zwangerschappen waardoor veel meisjes al jong in een huwelijk belanden. Door die situatie stoppen ze met school en moeten ze voor het gezin gaan zorgen. Dit zorgt ervoor dat de meisjes geen kind meer kunnen zijn en zich ook niet kunnen ontwikkelen zodat ze zelfstandig kunnen zijn. Vrouwen zijn hierdoor vaak afhankelijk en blijven in armoede leven. 

Om dit bestaan van de meisjes/ vrouwen te doorbreken is onder andere onderwijs, sexuele voorlichting, anticonceptie middelen, werkgelegenheid en een verandering in het beleid van de overheden nodig. Met het ingezamelde geld kan dit ondersteund worden en kan er gewerkt worden aan een betere toekomst voor de meisjes in Guatemala.

De luxe die ik mag ervaren hier in Nederland met alle kansen en mogelijkheden die ik krijg gun ik alle meisjes over heel de wereld. Daarom fiets ik van 3 t/m 13 maart 2021 mee met Cycle for Plan!

Nu met Covid-19 is hygiene helemaal belangrijk en dat is nog een rede extra waarom het geld zo ontzettend hard nodig is. Voorals nog staat het plan om in Maart naar Guatemala te gaan echter weet momenteel niemand wat er gaat gebeuren. 1 ding is zeker dat het geld dat ik inzamel naar Guatemala gaat, het kan echter zijn dat ik op een later tijdstip ergens anders de tegenprestatie van de fietstocht zal doen.

Help je mee??? 
Alvast ontzettend bedankt!

P.S. als je met naam doneerd komt er alleen je voornaam te staan ;)

**English**

All children around the world deserve to be a child and to develop up to an adult when the time is there. That is why I am going to cycle in Guatemala to raise money to also give the girls which grow up over there the opportunity to develop and take care of themselves.

As over 60% of the inhabitants of Guatemala live within poverty and as girls are still less valued as man the opportunities for girls are very limited. Sex education is very limited and in most cases there is no money for birth control, lots of girls get pregnant at a very young age. Due to this they stop with school to take care of their family and are not able to evolve into a woman who can take care of herself.

To break through this circle where girls/ womans are depending on man, education, birth control, job opportunities and a change in policies ran by the government is required. This all can be supported by the money raised for this cause to give the girls in Guatemala a better future.

The luxury of opportunities I get in the Netherland I wish everyone around the world could have. That is why I will be cycle from 3 untill 13 March 2021 with Cycle for plan!

Now with COVID-19 hygene has become even more important and for that reason the money is even more needed to be able to give these girls a future. For now the plan is still to go cycling in Guatemala in March. However no one knows what is going to happen. One thing is for sure and that is that the money I raise will go to Guatemala. It however could be that I will cycle a different time in a different country.

Do you want to support me and help the girls in Guatemala??

Thanks a lot!

P.S. If you donate with name only your first name will be displayed ;)

Breng deze pagina extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken van deze pagina, dus ook vrienden, familie, collega's, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is, dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
€ 20 05-04-2020 | 22:18
€ 20 05-04-2020 | 19:03
€ 20 27-03-2020 | 12:03
€ 25 08-03-2020 | 16:12
€ 15 05-03-2020 | 10:44 Succes!